Avinash Ambadasrao Patil

Time Management,

Current Alankit

Education Diploma or Certificate, Jilha Shikshan v Prashikshan Sanstha, Parbhani

Summary 

None


Education 

Jilha Shikshan v Prashikshan Sanstha, Parbhani 

Diploma or Certificate

Experience 

Alankit 

Time Management,

Skills

No skill detail shared.

Languages

No language detail shared